Elevhälsan arbetar förebyggande

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Sätra äng
Elevhälsa är ett begrepp i skollagen och betyder att alla skolor ska ha tillgång till ett antal olika yrkeskompetenser. Dessa är skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan förebygger ohälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att lärandemiljön blir så bra som möjligt för eleverna. Därför står det också i skollagen att elevhälsan ska medverka vid skolans utredning om en elev behöver särskilt stöd.

Tillgången till de olika yrkeskompetenserna kan variera beroende på bland annat skolans storlek. Kraven på elevhälsa gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Sjukvård och hälsokontroller

Under tiden i förskoleklass och i de obligatoriska skolformerna erbjuds elever minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vaccinationer erbjuds konstnadsfritt enligt rekommenderade vaccinationsprogram. Enklare sjukvårdsinsatser kan också komma ifråga.

Kontakt

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med elevhälsan.

Tips på sidor att besöka

Mörby ungdomsmottagning

Vårdguidens sida om mobbning/kränkande behandling

Vårdguidens sida om problem i skolan och ogiltig frånvaro