Stöd till barn och elever

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Barn som går i skola eller förskola i Danderyds kommun kan vid behov erbjudas olika former av stöd, i form av till exempel modersmålsundervisning, förebyggande arbete inom elevhälsa och skolskjuts.