Maten i våra förskolor och skolor

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Köket på Vasaskolan
Måltiderna på våra förskolor och skolor ska vara en höjdpunkt att se fram emot, och även främja en hälsosam livsstil. Goda, varierade och näringsriktiga måltider ger goda förutsättningar för barnens utveckling och välbefinnande.

24 av våra 27 kommunala förskolor och skolor har ett eget kök där maten som serveras också tillagas. I våra skolor serveras dagligen två huvudrätter, en välkomponerad salladsbuffé samt bröd och dryck.

Måltiden en del av lärandet

Måltiderna tillagas i möjligaste mån från grunden av bra, klimatsmarta och säsongsanpassade råvaror. Idag är omkring 30 procent av råvarorna som används i våra kök ekologiska. Målet är att den andelen ska öka. Vi arbetar även aktivt med att minska matsvinnet.

För barn i förskolan och skolan är måltiden en del av lärandet och en bra möjlighet till att skapa goda matvanor redan i tidig ålder.

Vi ser också till att eleverna får möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör deras måltidssituation.

KRAV-certifiering

Alla våra förskolor och skolor utom två är Krav-certifierade. I de certifierade köken är minst 25 % av livsmedlen godkända enligt Kravs regler. Det betyder att de vegetabiliska livsmedlen är ekologiska, att fisken är MSC-märkt och att köttet är ekologiskt och Krav-märkt.

Lagar och rekommendationer

Våra kök följer Skollagen, Livsmedelslagen, Livsmedelsverkets Nordiska näringsrekommendationer samt deras skrift Bra måltider i förskolan respektive skolan.