Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Studie och yrkesvägledaren på din gymnasieskola hjälper dig gärna med din framtidsplanering.

Elever på alla gymnasieskolor ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. I skolan kommer studie- och yrkesvägledaren till klassen eller studiegruppen för att berätta om olika studievägar och yrkesalternativ. Du kan också träffa studie- och yrkesvägledaren enskilt eller tillsammans med dina skolkamrater.

Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med övrig personal på skolan för att stödja dig i din framtidsplanering. Kontakta respektive skola för att nå studie- och yrkesvägledaren.