Läsårstider och ledigheter i gymnasieskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här finns läsårstider för Danderyds gymnasium. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Vårterminen 2019

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15 april - 18 april (vecka 16)
Lov: 1 maj
Lov: 30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd)

Studenten: 5 juni
Lov: 6 - 7 juni (Sveriges nationaldag)

Terminens sista dag: 12 juni

Höstterminen 2019

19 augusti: terminens första dag år 1
21 augusti: terminens första dag år 2 och 3
28 oktober – 1 november (vecka 44): höstlov
4 november: studiedag
19 december: terminens sista dag

Vårterminen 2020

8 januari: terminens första dag
24 februari – 28 februari (vecka 9): sportlov
18 mars: studiedag
6 april – 13 april (vecka 15): påsklov
1 maj: lov
21-22 maj: lov (Kristi himmelsfärd)
9 juni: studenten
12 juni: terminens sista dag

Provdatum för nationella prov 

Provdatum för kursprov i gymnasieskolan

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta dem direkt för närmare information.

Gymnasiestudier utomlands

Utbildningsnämnden beslutade den 16 november 2018 att Danderyds kommun inte ska bevilja några nya ansökningar om att flytta med sig sin skolpeng vid skolgång utomlands. Tidigare fattade beslut gäller under den tidsperiod som anges i beslutet.