Kvalitet i Danderyds gymnasieskolor

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Bildningsförvaltningen ansvarar för att bedöma och förmedla en bild av kvaliteten i alla kommunens skolor. Till grund för bedömningarna finns enkäter till elever och vårdnadshavare, observationer, verksamheternas självvärderingar och kvalitetsdokument samt statistik.

Varje enhet har sitt systematiska kvalitetsarbete. Information om detta finns på varje enhets sida.

Bildningsförvaltningen genomför kontinuerligt verksamhetsbesök för att följa upp arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. För att stötta skolutveckling i kommunen erbjuder Utbildningsnämnden förskolor, skolor och pedagogisk omsorg projektmedel för utvecklingsprojekt. Utbildningsnämnden delar även årligen ut en kvalitetsutmärkelse.

Resultaten av alla undersökningar och observationer presenterar vi regelbundet här på webbplatsen. De ligger till grund för framtida beslut av utbildningsnämnden om till exempel budget och prioriterade förbättringsområden.

Våga visa

Danderyds kommun ingår i ett utväderingssamarbete Våga visa där fem kommuner arbetar tillsammans med att utvärdera kvaliteten i kommunernas förskolor och skolor. Arbetet omfattar enkäter till vårdnadshavare och elever, intervjuer, observationer och skolornas egna självvärderingar.

Syftet med Våga visa är att öka måluppfyllelsen i verksamheterna. De kommuner som Danderyd samarbetar med är Ekerö, Sollentuna, Upplands-Väsby och Nacka.

Läs mer om Våga Visa

Våga Visa - Kommuner i samverkan om kvalitetsuppföljning

Resultat från enkäter och observationer

Enkätundersökning

I Stockholms län genomförs årligen en gemensam enkätundersökning bland samtliga gymnasieskolor i länet. Den är riktad till elever i år 2. Syftet är att undersöka kvaliteten. På Gymnasieantagningens Stockholms läns webb kan du ta del av enkätresultaten och jämföra skolorna med varandra.

Gymnasieantagningen Stockholms län

Danderyds kvalitetsutmärkelse

Varje år delar Utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Läs mer om Danderyds kvalitetsutmärkelse

Rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Öppna jämförelser gymnasieskolan 2015

Statlig inspektion

Skolinspektionen, som är en statlig myndighet, gör också enskild tillsyn av alla skolor i Danderyds kommun såväl som av alla skolor i alla kommuner i hela landet. Skolinspektionen lämnar även en tillsynsrapport som är gemensam för alla skolor i kommunen. Samma förfarande gäller för fritidshemmen.