Kommunens aktivitetsansvar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunen har enligt skollagen ansvar för att hålla sig informerad om vad ungdomar mellan 16-19 år, som inte arbetar eller studerar, har för sysseslättning.

Så länge som eleven går i gymnasieskolan omfattas denne inte av detta. Gymnasieskolan har också ett långt gående ansvar för att ge varje elev ett sådant stöd att han eller hon kan genomföra sina studier.

För att underlätta arbetet finns det i skollagen beskrivet hur gymnasiernas ansvar ser ut när det gäller att rapportera till hemkommunen om en elev slutar gymnasiet i förtid. Vi ser gärna att en kontakt etableras innan skolavhoppet.

Förutom att erbjuda eleverna gymnasieutbildning kan stödinsatser även lämnas av socialtjänsten eller arbetsmarknadsmyndigheterna.

Information och kontakt

För mer information kring kommunens aktivitetsansvar kontakta

Gunilla Campbell

E-post:

Telefon: 08-568 910 81