Avgifter och köregler

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Alla barn från 1 till 5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. I Danderyds kommun söker du plats vid den verksamhet som passar er bäst.

Reglerna gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. 

Avgifter från januari 2019

Beslut om nya avgifter fattas varje år. Skolverket har beslutat att höja maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringarna innebär att avgiften höjs för de makar eller sammanboende som gemensamt har en bruttoinkomst på 47 490 kronor eller mer i månaden, före skatt.

Den 1 januari 2019 blir den högsta maxtaxan för en förskoleplats 1425 kronor i månaden för det första barnet, 950 kronor i månaden för det andra barnet och 475 kronor i månaden för det tredje barnet.

För barn till föräldralediga gäller följande: Från och med den 1 januari 2019 är avgiften densamma för barn till föräldralediga som för barn med en heltidsplats.

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Avgifter för barnomsorg 2019

Blankett för inkomstuppgift 2019

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i förordningen som heter Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig, efter att du ställt ditt barn i kö, att erbjuda en plats. För att kommunen ska kunna garantera en plats måste du söka till minst en förskola/pedagogisk omsorg som har lediga platser.

Förskolor och pedagogisk omsorg med lediga platser

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet. Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Öppettider

Förskolorna har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov, vårdnadshavare ska lämna intyg om arbetstider på högst 40 timmar/vecka till förskolans rektor för att kunna utöka barnets tid på förskolan.

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter föräldrars behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Säga upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska du logga in i Danderyd24 och där säga upp platsen minst en månad före den dag ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. 

Vill du säga upp platsen redan innan ditt barn har börjat i förskolan gäller en månads uppsägning räknat från dagen då uppsägningen sker.

Betala via autogiro

Blankett autogiro 

Elektronisk faktura

Anmäl till din bank om du vill ha e-faktura.

Danderyds Kommun kan skicka elektroniska fakturor till följande banker: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Östgöta Enskilda Bank, Provinsbankerna och Skandiabanken.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad.

Placeringstid för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har under skolterminen inklusive höstlovet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg under 24 alternativt 30 timmar per vecka. Antalet timmar styrs av barnets ålder.

Barn som är 1-3 år samt till och med vecka 32 det år som barnet fyller 4 år, har rätt till 24 timmar per vecka. Från och med vecka 33 det år barnet fyller 4 år samt barn som är 5 år har rätt till 30 timmar per vecka.

Dessa timmar gäller under skolterminen inklusive höstlovet. Däremot har barnet inte rätt till plats under jullov, sportlov eller påsklov. Inte heller under sommarveckorna 26-32 eller under klämdag (fredag) vid Kristi himmelsfärd eller vid eventuell klämdag i samband med 1 maj och nationaldagen.

Villkor

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet:

Villkor för vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem

Villkor för utförare att bedriva förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem