Förskola och pedagogisk omsorg

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Norra Åsgårds förskola
I Danderyds kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheterna drivs som kommunala eller fristående verksamheter, där de fristående till exempel är föräldrakooperativ eller ekonomiska föreningar.

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor i Danderyds kommun.

Ansök om förskoleplats

E-tjänst för ansökan om förskoleplats

Förskolor i kommunen

Hitta förskola

Förskolor och pedagogisk omsorg med lediga platser

Lediga platser

Hitta och jämför förskola

 

Välj förskola eller pedagogisk omsorg

 

Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn i Danderyds kommun erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan omfattar max 525 timmer per år och är helt frivillig. Det kostar ingenting att delta i verksamheten (inga måltider ingår). Skolformen regleras i skollagen (2010:800).

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Danderyd finns pedagogisk omsorg för barn 1-5 år i fristående regi. Barnen tas om hand i anordnarens egna hem där det också kan finnas anställda. Ofta samarbetar flera dagbarnvårdare inom ett geografiskt område.

Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande. Pedagogisk omsorg är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa de allmänna råd som Skolverket tagit fram. 

Omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Danderyds kommun beviljar inte några nya ansökningar om omsorg för barn då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Tidigare fattade beslut gäller med den tidsperiod som anges i beslutet.

Giftfri förskola

Danderyds kommuns arbete för att minimera exponering för farliga kemikalier i förskolan 

Förskoleappen

Samtliga förskolor i kommunal regi i Danderyd är anslutna till Förskoleappen. Det är ett dokumentationsverktyg för pedagogerna på förskolan.

Mer information om Förskoleappen