Läsdiagnosplan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun har en obligatorisk läsdiagnosplan för tidig upptäckt och uppföljning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Planen utökas 2019/2020 med tester och uppföljning även inom matematik.

Syftet är bland annat att tidigt upptäcka styrkor och svårigheter, utmana och sätta in åtgärder och att arbeta förebyggande för att förhindra läs-, skriv- och matematiksvårigheter bland elever i Danderyds kommun.

Programmet för uppföljning av läsning läsåret 2018-2019

Allt DLS-material till diagnoserna distribueras via SPEC Danderyd och går att hämta på Svärdvägen 25A direkt vid läsårsstarten.

Material till förskoleklassen hittar du på Skolverket

Matriser för sammanställning av resultat

Matriserna nedan är skapdade i Excel men de går att fylla även i Google Kalkylark. Här finns en lathund för er som arbetar i Googlemiljön.

Dokument för analys och handlingsplan

 

Vid frågor, kontakta Katarina Permén

e-post: