Våga visa

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet där fyra kommuner ingår; Danderyd, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby.

Syftet med Våga visa är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att observera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

Information och material hittar du på 

Våga visas webbsida

Våga visa för observatörer

Som observatör från Danderyd ska du efter genomfört uppdrag fylla i en blankett för arvode, se nedan. Den ska tillsammans med eventuella kvitton skickas till samordnaren för Våga visa i Danderyds kommun.

För att din skola ska få vikarieersättning för din frånvaro ska blankett för vikarieersättning fyllas i och skickas till samordnaren. Mer information om detta finns i Information till din hemskola om administrativa rutiner.

Blankett för arvode för genomförd observation
Blankett för vikarieersättning kommunal enhet
Blankett för vikarieersättning fristående enhet
Information till din hemskola/förskola om administrativa rutiner

Vill du bli Våga visa-observatör?

Uppdraget som observatör är komplext och krävande, men också givande. För att passa som observatör bör du ha en pedagogisk högskoleexamen eller utbildning som bedöms som likvärdig.

Som observatör ingår du i ett lag bestående av skolledare och pedagoger, ofta från flera kommuner och med olika kompetens. Ni besöker en förskola eller skola i en annan kommun under ca en vecka.

Hur du ansöker om att få bli observatör för Våga visa