Danderyds kvalitetsutmärkelse

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Varje år delar utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Politiker, tjänstemän, rektorer, förskolechefer, förvaltningar, produktionsledningar, ägare, elevråd och föräldraföreningar i kommunen bjuds in att delta i nomineringsarbetet. Juryn består av representanter från utbildningsnämnden.

Kvalitetsutmärkelsen 2018 till Enebybergs skola och Nora Herrgårds förskola

2018 års kvalitetsutmärkelse går till Enebybergs skola och Nora Herrgårds förskola. Utmärkelserna delas ut av ordföranden i utbildningsnämnden och består av stipendier till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och en glasskulpturav konstnären Leif Ahrle.

Priset delades ut av Ulla Hurtig Nilsen (M) 1:vice ordförande i Utbildningsnämnden. Vid överlämnandet var alla duktiga pedagoger och chefer med samt föräldrarådsrepresentanter i Enebyberg

Motivering

Nora Herrgårds förskola tilldelas kvalitetsutmärkelsen för sitt utvecklingsarbete som innefattar allt ifrån lärmiljöer, projektinriktat arbetssätt, digitalisering, normkritiskt förhålllningssätt och systematiskt kvalitetsarbete.

Nora Herrgård

Enebybergs skola tilldelas kvalitetsutmärkelsen för sin framgångsrika skolutveckling med ett aktivt och förtjänstfullt arbete som har bidragit till elevernas utveckling och lärande genom elevinflytande, motivation, synliggöra lärandet och samverkan med föräldrar.

Enebybergsskolan

 

För mer information om kvalitetsutmärkelsen och erfarenhetsutbyte, kontakta Lena Wallin eller skolan eller förskolan direkt.

Lena Wallin, kvalitetscontroller utbildning, telefon 08-568 910 77, e-post