Flerspråkighet i förskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

förskola trångt
Här samlar vi material för dig som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan.

Rutiner vid placering av nyanlända barn i förskolor i Danderyds kommun

Broschyr med information om förskolan och föreskoleklassen för nyanlända. - Finns att ladda ner på 14 olika språk.

Klädlista på olika språk

Lista över de kläder barnen behöver ha med sig till förskolan

Klädlista - svenska

Klädlista - engelska

Klädlista - arabiska

Infektioner vid förskolestart - föräldrainformation

Infektioner - arabiska

Infektioner - bosniska

Infektioner - engelska

Infektioner - ryska

Infektioner - somaliska

Infektioner - spanska

Infektioner - svenska

Språkutveckling

Broschyr om barns språkutveckling - Vikten av att läsa och utveckla modersmålet.

Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får föräldrar enkla, lekfulla och roliga exempel på vad de själva kan göra i vardagen för att sätta fart på barnets språk. Filmen handlar om språkutveckling 0-5 år och finns översatt till flera språk.

http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/languages/