Skolval till årskurs 7

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Skolvalet till årskurs 7 gäller alla elever som är folkbokförda i Danderyd och som hösten 2019 ska börja årskurs 7. Valet ska göras oavsett om eleven vill gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Eftersom vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, är det viktigt att allas val registreras hos oss.

Skolvalet för hösten 2019 var öppet mellan den 8 januari och den 7 februari, men är nu stängt.

När du väljer skola till årskurs 7 ska du förutom att ange ett första-, ett andra- och ett tredjehandsalternativ av skola, också ange i vilken skola som eleven har gått i årskurs 6 samt vilket modernt språk som eleven vill läsa i årskurs 7. Det är information som den nya skolan behöver.

Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

De fristående skolorna tar in efter förstahandsval och närhetsprincip, oavsett folkbokföringskommun.

Närhetsprincipen

Om antalet platser i en skola inte räcker till för antalet förstahandssökande så är det den som bor närmast som har förtur. Avståndet mäts fågelvägen med hjälp av miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Ditt barn har störst chans att komma in på den skola som ligger närmast bostaden. För att ytterligare öka möjligheten att få plats där, bör du välja den som ditt förstahandsalternativ.

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om sociala skäl eller olika typer av funktionshinder.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens eller motsvarande, under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

Mer information om Skolvalet 2019

Frågor och svar om bl.a. skolvalet