Skolvalet 2019

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Pennfodral
Skolvalet 2019 var öppet mellan den 8 januari och den 7 februari, men är nu stängt. Besked om skolvalsplacering kommer att skickas ut under senare delen av mars.

Dessa berörs av skolvalet

De som berörs av skolvalet är barn som ska börja förskoleklass, elever som ska börja årskurs 4 (och som idag går i en skola som endast har undervisning för elever upp till årskurs 3) samt elever som ska börja årskurs 7.

Vårdnadshavare till de barn och elever som berördes av skolvalet fick i början av januari en inbjudan till valet skickad till sig per post.

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver valet registreras hos oss.

Så här fungerar skolvalet

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst för skolval. Där anger du ett första-, ett andra- och ett tredjehandsalternativ. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. En av barnets vårdnadshavare gör valet, det måste sedan godkännas av den andra vårdnadshavaren för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som bor i Danderyd och har skolan som förstahandsval. Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser, då fördelas platserna efter närheten till skolan. De som inte fått plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Mer information om skolvalet till förskoleklass

Mer information om skolvalet till årskurs 4

Mer information om skolvalet till årskurs 7

Val till skola utanför Danderyd

Om du vill välja en skola som ligger utanför Danderyd väljer du ”Skola utanför Danderyd” i e-tjänsten. Därefter måste du själv kontakta skolan som du vill till, för att få besked om de kan ta emot ditt barn.

Vägledning innan du gör ditt val

För att underlätta ditt skolval finns olika tjänster där du kan jämföra kommunens skolor med varandra. Grundskolorna i Danderyd håller också öppet hus och bjuder in till informationsträffar. Du får då möjlighet att se lokalerna och träffa några ur personalen.

Jämför skolor

Information om skolplacering

I mars kommer alla placeringar till skolorna i Danderyd att vara klara. Det är varje skolas rektor som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Du som vårdnadshavare kommer att få ett placeringsbesked skickat till din e-postadress.

Överklaga skolplacering

Har du frågor gällande skolvalet?

Om du har frågor gällande skolvalet finns det några olika vägar att gå.

  1. Läs igenom de frågor och svar som finns framtagna för skolvalet.
  2. Läs igenom dokumentet med de skolvalsregler och riktlinjer som gäller.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret. 
  4. Ring oss på telefon 08-568 910 00 och säg att du behöver hjälp med skolvalet.
  5. Besök Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum, för att få vägledning och hjälp.

Frågor och svar

Skolvalsregler och riktlinjer

Kontakta kommunen

Vill du ändra något?

Om ni vill ändra något i det skolval som du redan har gjort, till exempel ändra vilken skola som är ditt förstahandsval, kontaktar du kommunen.

Kontakta kommunen