Vad händer i Samsöviken?

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Samsö kaj
Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen var tidigare i dåligt skick och har under 2018 förstärkts och fått en bryggpromenad. Under sommaren 2019 gör vi i ordning och återställer området.

Samsövikens kaj har förstärkts och höjts för att fungera som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck, fått nya sittplatser och belysning. I projektet återstår att göra i ordning gata och park, montera tillbaks belysning och att så gräs.

I planerna för Samsöviken ingår sedan tidigare en uppsamlingsdamm för regnvatten. Anledningen är att det är problem med avrinning av regnvatten i området. För att säkra parken mot skyfall och översvämningar behövs en dagvattendamm.

Denna är tänkt att placeras vid den södra delen av parken. Planering för dammen sker hösten 2019.

Vad händer i Samsöviken nu?

Under juni började arbetet med göra i ordning och städa park och gata i Samsöviken. Fokus ligger på att förbättra framkomligheten i området, återställa funktioner som belysning samt skapa ett jämnare väglag.

Detta görs

Vi tar bort etableringen på Vendevägen och städar av området från grus och material som spik, trä etc. I början av juli kommer Vendevägen att åter vara öppen för trafik.

Vi gör i ordning jorden i parken för att så gräs. Detta görs senare i augusti när vädret är mer tillåtande.

Vad händer framöver?

I augusti/september fortsätter etapp 2 i återställandet av parken. Då sår vi gräs. Vi monterar tillbaka belysningen i området och längs Strandvägen.

Strandvägen och Vendevägen får ny beläggning för att skapa ett jämnare och bättre väglag än vad det är idag.

 

Byggstaket som står kvar

Byggarbetsplatsen på Vendevägen försvinner. Det behöver dock vara ett antal byggstaket kvar i parken. Det gäller dels området runt vattengropen. Det gäller också området i den södra delen av parken där en uppsamlingsdamm för regnvatten ska anläggas.

Parken ligger i en svacka och det är dålig avrinning, därför behövs det en uppsamlingsdamm i området. Under juni-juli görs geotekniska undersökningar av marken där dammen ska placeras.

Återställningen av gropen och planering av dammen fortsätter efter sommaren.

Samsövikens kaj fungerar nu som en starkare barriär mot sjö. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck, fått nya sittplatser och belysning. I projektet återstår att göra i ordning gata och park, montera tillbaks belysning och att så gräs.

Uppsamlingsdamm för regnvatten

I planerna för Samsöviken finns sedan tidigare en uppsamlingsdamm för regnvatten. Det är problem med avrinning av regnvatten och för att säkra området mot översvämningar behövs dammen. Den kommer att placeras vid den södra delen av parken. Planering för dammen sker hösten 2019.

Vad händer i Samsöviken nu?

I juni började arbetet med göra i ordning och städa park och gata i Samsöviken. Fokus är att förbättra framkomligheten i området, återställa funktioner som belysning samt skapa ett jämnare väglag.

Detta görs

  • Etapp 1. Byggarbetsplatsen på Vendevägen tas bort. Vi städar av området från grus och material som spik, trä etc. I början av juli är Vendevägen åter öppen för trafik.
  • Vi gör i ordning jorden i parken för att så gräs. Detta görs senare i augusti när vädret är mer tillåtande.
  • I augusti/september fortsätter etapp 2 i återställandet av parken. Då sår vi gräs. Vi monterar tillbaka belysningen i området och längs Strandvägen.
  • Strandvägen och Vendevägen får ny beläggning för att skapa ett jämnare och bättre väglag än vad det är idag.

 

Byggstaket som står kvar i parken

Det behöver stå kvar ett antal byggstaket i området även efter det att byggarbetsplatsen på Vendevägen tagits bort.

Det gäller området runt vattengropen. Det gäller också området i den södra delen av parken där en uppsamlingsdamm för regnvatten ska anläggas.

Under juni-juli görs geotekniska undersökningar av marken där dammen ska placeras. Återställningen av gropen och planering av dammen fortsätter efter sommaren.

Varför har projektet tagit tid?

Anledningen till att det har tagit tid är att marken i området har varit mer svårarbetad än väntat med mycket lera och högt grundvatten.

Under våren 2019 var planen att byta ut ledningar för vatten och avlopp, innan återställning av park och gata. Men ledningsarbetet kunde inte genomföras som planerat och projektet bromsades upp.

Nu avvaktar projektet med ledningsarbetet och fortsätter med att återställa och städa av området enligt plan.

Varför har kommunen rustat upp kajen?

När Samsöviken inspekterades blev det tydligt att kajen var underminerad och behövde rustas upp för att hålla under kommande år.

Danderyds kommun har en lång kustlinje med fina möjligheter till bad- och båtliv. Lika mycket som det är en tillgång innebär det också ett ansvar och arbete med att säkra upp kajer, och promenadstråk, för att de ska fungera som barriär mot sjö.

Upprustningen av Samsövikens kaj är en del i ett större arbete med att säkra upp kajerna i kommunen. Tidigare har Framnäsviken, Germaniaviken och Fyrstigen rustats upp.

Hur såg kajen ut förut?

Bildmaterial från projektet. Så såg det ut när kajen inspekterades inför renoveringen av kajen.

Visionen för Samsöviken kaj

Projektfilm inför upprustningen av kajen och hur utformningen kunde tänkas se ut.

 

 

(Uppdaterat 2019-06-26)