Var ska kommunens nya hundrastgårdar ligga?

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hund
Nu samlar tekniska kontoret in förslag på platser för hundrastgårdar i kommunen. Lämna ditt förslag genom att fylla i formuläret här på sidan.

Det finns behov och önskemål om fler hundrastgårdar i Danderyds kommun. Idag finns det bara en hundrastgård och därför har tekniska kontoret fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag på bra platser att anlägga hundrastgårdar på framöver. Innan vi tar fram förslag till tekniska nämnden vill vi veta vad du som invånare, med eller utan hund, har för idéer eller önskemål.

Vilken plats föreslår du?

Var skulle du som hundägare vilja ha en hundrastgård? Har du förslag på en plats som du tycker passar bra? Har du önskemål om innehållet i en hundrastgård? Berätta för oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan!

Vad händer sen?

Förslagen som kommer in via formuläret blir en idébank till tekniska kontoret. Vi fortsätter sedan arbetet med att gallra och se över vilka platser som lämpar sig bra för hundrastgårdar. Bland annat tittar vi på att platsen:

  • Inte är allt för nära bebyggelse.
  • Ska passa för en avgränsad hundrastgård.
  • Inte stör djur och natur.
  • Ska passa många användare.

Tre-fyra förslag på lämpliga platser presenteras för tekniska nämnden i början på 2019. När nämnden har tagit beslut om plats får tekniska kontoret uppdrag att planera och anlägga hundrastgården. Tekniska kontoret förbehåller sig rätten att bestämma vilka platser som slutgiltigt föreslås för nämnden.

Frågor & svar

Vad innebär en hundrastgård?

Det är ett inhägnat område där hundägare kan släppa sin hund fritt. Hundägare ska alltid plocka upp efter sin hund även i en hundrastgård.

Jag vill lämna in mitt förslag manuellt, går det?

Javisst. Lämna eller skicka in ditt förslag till Information Danderyd i Mörby centrum. Skriv ner vilken kommundel du bor i, var i kommunen du vill ha en hundrastgård samt om hur andra idéer till hundrastgården. Märk kuvertet "Ny hundrastgård".

Den digitala förslagslådan är stängd

Sista dagen att komma med förslag på plats för den nya hundrastgården var 31 december 2018. Tack för alla era idéer! Nu ser Tekniska kontoret över de förslag som kommit in och fortsätter att utreda vilka platser som är bäst lämpade för en hundrastgård.