Renovering av broar på Vendevägen

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Karta
Sommaren 2019 renoverar Danderyds kommun två broar på Vendevägen.

I sommar stängs Fribergabron för renovering - läs mer

När blir det klart?

 • Renoveringen pågår från juni till oktober 2019.
 • Broarna som renoveras är Vendevägen över Föreningsvägen och Vendevägen över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.
 • Det är möjligt att köra på broarna under renoveringsarbetet, men framkomlighet är begränsad.

Så påverkas du

 • Du påverkas främst om du kör på och av E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus och kör sträckan Vendevägen mot rondell Mörbyleden/Vendevägen.
 • Endast ett körfält är öppet på Vendevägen över Föreningsvägen. En riktning kan köra i taget. Trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.
 • Två körfält är öppna på Vendvägen över E18 (vanligtvis är det fyra körfält). Här kan trafiken köra i båda riktningarna.
 • Gångtrafikanter kan inte använda bron vid hållplats Mörby station under vägarbetet. Se skyltning på plats.

Visa hänsyn och var rädd dig själv och andra i trafiken! Tack för att du också hjälper till att släppa fram akuta transporter till och från Danderyds sjukhus.

Vilken väg ska jag köra för att slippa köer?

Undvik att köra på och av E18 vid:

 • Trafikplats Danderyds sjukhus

Använd istället följande trafikplatser för att köra på och av E18:

 • Trafikplats Inverness
 • Trafikplats Mörby centrum
 • Trafikplats Danderyds kyrka

Detta görs:

 • Vi byter tätskikt i broarna. Det är lagret mellan betongen och asfalten som skyddar betongkonstruktionen mot fukt, vägsalt och slitage från trafiken.
 • Vi gör en del mindre reparationer under och på sidorna av broarna.
 • Vi asfalterar broarna.

Arbetet utförs av Svevia och broarna renoveras parallellt. För att minska belastningen på trafiken sker allt arbete med etablering, omläggning och avetablering till största del nattetid.

Visst arbete kommer även att ske på E18 under Vendevägen. Även det utförs nattetid för att minska påverkan på trafiken. Två trafikomläggningar sker under projektet.

Varför renoveras broarna?

Broarna byggdes år 1975 och håller enligt regelbundna inspektioner fortfarande bra kvalitet trots sina nästan 50 år i trafikens tjänst.  Nu är det dock hög tid att renovera och reparera broarna så att de håller i lika många år till. Projektet har varit aktuellt under de senaste åren.

Danderyds kommun renoverar tre broar under sommaren 2019. Förutom broarna på Vendevägen renoveras också Fribergabron.