Renovering av broar på Vendevägen

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Karta
Sommaren 2019 renoverar Danderyds kommun två broar på Vendevägen.

Karta: Dessa broar renoveras under sommaren 2019.

Renoveringen pågår från juni till oktober 2019. Broarna som renoveras är Vendevägen över Föreningsvägen och Vendevägen över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus. Arbetet genomförs i etapper för att hålla broarna öppna under hela renoveringen. Framkomligheten är dock mycket begränsad.

Så görs arbetet

Arbetet utförs av Svevia och broarna renoveras parallellt. För att minska belastningen på trafiken sker allt arbete med etablering, omläggning och avetablering till största del nattetid.

Visst arbete kommer även att ske på E18 under Vendevägen. Även det utföras nattetid för att minska påverkan på trafiken. Två trafikomläggningar sker under projektet.

Så påverkas trafiken

  • Det är möjligt att köra på broarna under renoveringsarbetet, men framkomlighet är mycket begränsad.
  • Du påverkas främst om du kör på och av E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

Vilken väg ska jag köra för att slippa köer?

Undvik att köra på och av E18 vid:

  • Trafikplats Danderyds sjukhus

Använd istället följande trafikplatser för att köra på och av E18:

  • Trafikplats Inverness
  • Trafikplats Mörby centrum
  • Trafikplats Danderyds kyrka

Detta underlättar framförallt framkomligheten för ambulans och nödvändiga transporter till Danderyds sjukhus samt kollektivtrafik till bussterminalen.

Detta görs:

  • Vi byter tätskikt i broarna. Det är lagret mellan betongen och asfalten som skyddar betongkonstruktionen mot fukt, vägsalt och slitage från trafiken.
  • Vi gör en del mindre reparationer under och på sidorna av broarna.
  • Vi asfalterar broarna.

Varför renoveras broarna?

Broarna byggdes år 1975 och håller enligt regelbundna inspektioner fortfarande bra kvalitet trots sina nästan 50 år i trafikens tjänst. Nu är det dock hög tid att renovera och reparera broarna så att de håller i lika många år till.

Om projektet

Danderyds kommun renoverar tre broar under sommaren 2019. Projektet har som målsättning att renoveringen ska göras säkert och effektivt och samtidigt underlätta för trafiken så den kan flyta på. Bland annat görs arbetet på Vendevägen etappvis vilket gör det möjligt att broarna kan hållas öppna under hela perioden. Förutom broarna på Vendevägen renoveras också Fribergabron.

Läs om renoveringen av Fribergabron