Utveckling offentlig miljö

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Varje vecka, året runt görs insatser för att förbättra och underhålla parker, kajer, vägar, belysning, lekparker, ledningar och mycket mer. Det är kommunens tekniska kontor som ser till att infrastrukturen i kommunen fungerar med fokus på en smidig vardag och livskvalitet för dig som invånare.