Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Pågående planarbeten

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

 

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Gropen - bostäder vid Gamla landsvägen Danderyd 3:95

Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Kevingeskolan - ny skola

Kraftledningen 1 m.fl. - bostadsbebyggelse

Nora Torg - utveckling av torg och nya bostäder

Nytt badhus vid Mörby

Skeppet 10 - parkering och upphävande av fastighetsplan

Skeppet 12 - bostäder Kevinge strand  

Vågen och del av Svärdet - bostäder och handel

Solsidan 12 - tomtdelning       GRANSKNING PÅGÅR

Kanoten 9 - tomtdelning         SAMRÅD PÅGÅR

Djursholm

 Breidablik 8 och 9 - komplementbyggnad Villa Pauli      SAMRÅD PÅGÅR

Bulten 9 - utökad byggrätt för bilhandel

Café Ekudden - utökad caféverksamhet

Djursholms torg - bostäder och park

Ekeby - LSS-boende inom del av Djursholm 2:218

Ginnungagap - särskilt boende och korttidsboende

Gymnasiet 1 - Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen

Svea 1 - LSS-boende och bostäder

Tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Folkvang 10 - tomtdelning Sveavägen

Gautiod 10 - Stenbocksvägen    

Jarl 14 - tomtdelning Frejavägen

Ägir 1 och del av Djursholm 2:421 - överföring av mark 

Reidmar 7 och 8 - flerbostadshus och förskola

Svitiod 41 - tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - bostäder och planskild korsning

Brageskolan Orren 30 m.fl. - utbyggnad av skola och idrottshall

Returpark vid Enebybergsvägen, del av Danderyd 2:143

Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg - planarbetet har avbrutits.

Kråkan 12 - tomtdelning

Tranan 10

Stocksund

Calles klimp 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Invernessbacke 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Ståthållaren 4 - flerbostadshus på Trappvägen

Tranholmen 1:92 - ny förskola på Tranholmen

Stocksundsskolan - utbyggnad

Byråingenjören 3 - tomtdelning