Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Olyckor och utsläpp

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om det inträffar akuta och allvarliga olyckor med kemikaliska utsläpp ska du ringa 112 eller kontakta Storstockholms brandförsvar.

Vid olyckor med utsläpp till mark, luft och vatten involveras miljö- och stadsbyggnadskontoret genom sin roll som tillsynsmyndighet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inga utryckningsresurser och har inte heller jour dygnet runt.

Du kan kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret under vardagar - dagtid på telefon 08-568 910 00. Vid allvarliga olyckor under icke kontorstid går kontaktvägen till miljökontoret genom Storstockholms brandförsvar.