Viltvård och skyddsjakt

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

All jakt på Danderyds kommuns mark sker i form av så kallad skyddsjakt, det vill säga jakt vars syfte är att förebygga eller minska skador och miljömässiga olägenheter förorsakade av vilt.

Danderyds kommun har uppdragit åt Danderyds Viltvårdskommitté, en grupp särskilt utvalda jägare, att svara för nödvändig viltvård och avskjutning. Enligt kommunens ordningsstadga krävs för all jakt inom kommunen ett av polismyndigheten särskilt utfärdat skottlossningstillstånd.

Danderyds Viltvårdskommitté

Jourtelefon skadat djur:
Ordinarie telefonnummer 0760-64 45 93
E-post:  

Medlemmar:
Jonas Schüldt, ordförande
Johan Winberg, sekreterare    
Ivan Strömstedt           
Mikael Mustonen        
Johan Dahlberg
Fredrik Hansson
Jan Berlin
Jan Heggen
Mikael Hjorth

Trafikolyckor med vilt

Inom Danderyds kommun dödas eller skadas årligen ett antal rådjur, harar, rävar, grävlingar med mera i trafiken.

Observera! Trafikolycka med större vilt, till exempel älg, rådjur eller vildsvin, ska alltid, dygnet runt, rapporteras till polisen på larmnummer 112. Sker inte detta betraktas det som smitning och är belagt med böter. Du är också skyldig att märka ut kollisionsplatsen.

En särskild markeringsremsa, som delas ut vid bilbesiktningen, är bra att alltid ha med i bilen. Annars kan du använda plastpåse eller en pappersremsa. Sätt markeringen på den vägsida djuret försvunnit åt.

Skyddsjakt

All jakt på kommunens mark sker i form av så kallad skyddsjakt, det vill säga jakt där syftet är att förebygga eller minska skador och miljömässiga olägenheter förorsakade av vilt.

Verksamhetsrapport Danderyds viltvårdskommitté

Rovdjursobservationer

Utöver kontakt med Danderyds Viltvårdskommité kan du vid rovdjursobservationer rapportera dina iakktagelser till länstyrelsen:

Länsstyrelsens tjänst Rovobs