Stomnät

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Stomnätet ägs och förvaltas av Danderyds kommun och det är Kart- och mätavdelningen som ansvarar för att hålla stomnätet aktuellt.

Stomnätet i plan och höjd består av ett stort antal punkter som finns fysiskt markerade i kommunen och utgör ett grundläggande system för mätning.

Karta med stompunkter i Danderyds kommun

Mer information om höjdsystemet RH 2000

Mer information om stompunkter