Ortofoton

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

kart och mät
Du kan beställa ortofoton. Kontakta Kart- och mätavdelningen för prisuppgift och beställning.

Ett ortofoto är en skalriktig flygbild som justerats för att möjliggöra avståndsmätning i bilden. Bilderna täcker hela kommunen och kan levereras som papperskarta per post eller som digital fil.

Kommunens senaste ortofoto är från våren 2016.