Beställ karta

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Kart- och mätavdelningen ansvarar för kartframställningen inom Danderyds kommun och ser till att kommunens geografiska databas hålls uppdaterad.

 

Genom mätning i fält kan geografiska data samlas in och sedan användas till karteringsunderlag, till vår hjälp använder vi totalstation och GPS.

Kart- och mätavdelningen utför mätningar åt såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor. Kartor kan levereras som digitala filer (pdf, dwg, dxf) eller i pappersformat beroende på önskemål och användningsområde.

Nybyggnadskarta

Bestyrkt utdrag ur primärkarta

Förenklat utdrag ur primärkarta (enbart till fristående attefallsbyggnad)

Bergvärmekarta

Förrättningskarta