Lantmäteri, kart- och mättjänster

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Mätsticka och gammal karta
Kart- och mätavdelningen är en del av Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun. Här kan du beställa kartmaterial när du ska ansöka om bygglov eller borra bergvärme. Kartorna skickas med e-post eller med vanlig post. Här kan du också beställa olika typer av mätuppdrag.