Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Lantmäteri, kart- och mättjänster

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Mätsticka och gammal karta
Kart- och mätavdelningen är en del av Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun. Här kan du beställa kartmaterial när du ska ansöka om bygglov eller borra bergvärme. Kartorna skickas med e-post eller med vanlig post.