Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Elda trädgårdsavfall

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

I Danderyd är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under hela året, om det inte är eldningsförbud. Eldning får ske under förutsättning att röken inte ger människor problem med hälsan. Istället för att elda kan du kompostera ditt trädgårdsavfall

Innan du eldar ska du kontrollera att inte eldningsförbud råder, information om det finns hos Storstockhoms brandförsvar.

Storstockhoms brandförsvar

När du eldar får du bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas.

Röken innehåller sot och gaser som kan var mycket irriterande för luftvägar och ögon. Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar.

Byggavfall

Du får aldrig elda byggavfall på tomten eller på annan plats. Du ska alltid sortera byggavfallet i fraktioner och transportera det till en återvinningsanläggning. Läs mer om byggavfall under Avfall och återvinning.

Avfall och återvinning

Kompostering

Kompostera så mycket som möjligt av ditt trädgårdsavfall. Det är bra för trädgården och miljön. Om du vill och du har plats kan du kompostera trädgårdsavfallet på tomten.

Du kan också beställa hämtning från Sita 08-519 333 00. Du kan även köra trädgårdsavfallet själv till en återvinningsanläggning.

Relaterad information

Boendemiljö

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter