Olovligt byggande

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utförs utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd.

Byggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

Plan- och bygglagen 2010:900

Plan- och byggförordningen 2011:338

Bygglovjour

Kontakta bygglovjouren om du har frågor om bygglov eller vill boka tid för att träffa en handläggare. Telefontid helgfria vardagar 9-11.30, via kommunens växel: 08-568 910 00.