Blanketter och exempelritningar

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Tänk på att en tydlig och komplett ansökan ger kortare handläggningstid. Se till att din ansökan/anmälan är korrekt ifylld och du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga och lättlästa.