Boendemiljö

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Största delen av vår tid tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt att våra bostäder har en bra luftkvalitet och temperatur inomhus samt att vi slipper störande ljud, lukt, fukt och mögel.

Här hittar du information som rör din bostad och boendemiljö:

Radon

Buller

Ventilation 

Skadedjur

Luftvärmepump och buller

Luften i din bostad

Inomhus och hälsa

Har du problem med din bostad?

Cigarettrök från grannen, en brummande fläkt i huset bredvid eller fuktskador i badrummet är exempel på saker som kan försämrar din boendemiljö.

Här hittar du information om du vill lämna klagomål som rör din boendemiljö:

Klagomål bostäder och lokaler

Mer information

Folkhälsomyndigheten - Hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten - Luftkvalitet

Energirådgivningen

SWESIAQ - Innemiljöutredningar

Värmepumpar