Tidning och returpapper

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Tidningar
Genom att sortera och lämna returpapper till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om var du lämnar ditt returpapper, exempelvis skrivpapper, ritpapper, pocketböcker samt tidningar och broschyrer.

Alla som bor i Danderyd kan lämna tidning och returpapper:

Återvinningsstation

Du som bor i kommunen kan lämna returpapper till gröna återvinningsstationer samt till singelstationer. Återvinningsstationerna finns på nio platser i Danderyds kommun.

Återvinningsstationer

Den mobila återvinningscentralen

Returpapper kan också lämnas till den mobila återvinningscentralen.

Mobila återvinningscentralen

Återvinningscentral

Du kan även lämna returpapper på vissa återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

Återvinningscentraler

Fastighetsnära hämtning

Villor och radhus

Du som bor i villa och radhus kan abonnera på hämtning av returpapper i kärl. Returpappret förvaras i 140 liters kärl och hämtas en gång per kalendermånad. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart på hämtdagen. Vi tömmer kärlet utifrån ett schema.

Vad kostar tjänsten?

Avgiften anges i kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa

Att tänka på inför hämtning

Ställ ut kärlet kvällen innan med handtaget utåt.

Jag vill ha ett schema för min hämtning

Vi har tyvärr ej möjligheten att ha alla scheman offentligt på webben. Använd istället vår e-tjänst för att beställa schema. E-tjänsten hittar du under beställ och hantera avfallstjänster. Det går även bra att kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez så hjälper dem dig.

Beställ och hantera avfallstjänster

Flerbostadshus

Kommunen hämtar inte returpapper från flerbostadshus. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.

Näringslivsverksamhet

Kommunen hämtar inte returpapper från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.