Kompostera matavfall hemma

Matavfall

Kompostera hemma

När du komposterar ditt matavfall använder du naturens eget kretslopp. Matavfallet omvandlas till kompostjord och du får ett jordförbättrings- och gödningsmedel som ger näring åt nya växter. För att ha hemkompostabonnemang behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker hemkompost som du använder året runt.

Anmäl din hemkompost

Om du hemkomposterar ditt matavfall ska du anmäla det till kommunen. Det gör du med ett elektroniskt formulär eller en blankett som du sedan skickar in med vanlig post. En avgift på 1216 kronor per timme tas ut för handläggning av kompostanmälan. En komplett anmälan tar vanligtvis en timme att handlägga.

Anmälan om kompostering - e-formulär

Anmälan om kompostering

Guide för hemkomposterare

I broschyren Råd för kompostering av hushållsavfall finns råd för dig som vill hemkompostera. I broschyren finns även information om hur du gör om det uppstår problem med din kompost.

Råd för kompostering av hushållsavfall