Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Matavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Sortera dina matrester
Sortera ut dina matrester och gör stor miljönytta. Det är enkelt och kostar inget extra. Du får istället lägre avgift och matavfallet blir biogas och biogödsel!

Mer än hälften av alla hushåll i Danderyd sorterar sitt matavfall idag. Var med du också så kan vi tillsammans bidra till en bättre miljö. När du väljer att sortera ditt matavfall får du en lägre grundavgift  och en lägre viktavgift för din avfallshämtning jämfört med om du inte sorterar.

 

Vanliga frågor och svar om matavfall

Hemkompostera matavfall

Film om matavfall

Vill du veta vad som händer med ditt insamlade matavfall. Titta och lyssna gärna på filmen som visar vad som händer när sopbilen hämtat ditt avfall.

 

Hur går det till att sortera?

Att sortera matavfall är enkelt! Det handlar bara om att matresterna läggs i en annan påse och ett annat kärl än restavfallet. Kommunen tillhandahåller den utrustning du behöver för att komma igång utan extra kostnad.

Sorteringsguide – svensk version

Sorteringsguide – engelsk version


matavfall

Varför har vi papperspåsar i Danderyd?

Papperspåsen är väl beprövad och används i 79 procent av de kommuner i Sverige som har matavfallsinsamling. Analyser visar även att det är mindre felsortering när papperspåsar används. Papperspåsen är dessutom tillverkad av förnyelsebara material vilket är bättre för miljön till skillnad från plast- eller majsstärkelsepåsar.

Matavfallet från Danderyd går till produktion av biogas och biogödsel. Det ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen i matavfallet. Till denna metod passar papperspåsar bäst eftersom att påsen kan följa med i hela processen. Därför är det viktigt att inga andra påsar än de som kommunen delar ut används.

Nya påsar för villor och radhus
En gång om året delas en årsförbrukning påsar ut till alla som sorterar ut sitt matavfall. En årsförbrukning innehåller 3 buntar påsar (240 stycken). Du som bor på väster sida om E18 får en påsar i maj och du som bor på öster sida får nya påsar i november. Du behöver därför inte beställa några nya på egen hand. Om du behöver fler påsar innan nästa årsleverans är du välkommen till Information Danderyd i Mörby centrum.

Nya påsar för flerfamiljshus
Bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och övriga flerfamiljshus beställer papperspåsar via kommunens kundtjänst för avfall.

Nya påsar för verksamheter
Verksamheter beställer papperspåsar via kommunens kundtjänst för avfall.