Farligt avfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Farligt avfall
Målarfärg, spillolja, kemikalier och bekämpningsmedel är exempel på avfall som är farligt för människors hälsa eller för miljön. Det finns platser dit du som kommuninvånare kan åka och lämna farligt avfall. Du som bor i kommunen kan även beställa hämtning av farligt avfall.

Alla som bor i kommunen kan lämna farligt avfall till:

Återvinningscentral

Du kan lämna farligt avfall till Sörabs. Närmaste återvinningscentral heter Hagby och ligger i Täby kommun.

Sörabs återvinningscentraler

Den mobila återvinningscentralen

Du kan även lämna el-avfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Returkassen

Du kan beställa hämtning av farligt avfall och småelektronik genom tjänsten Returkassen. En gång per år är hämtningen helt kostnadsfri.

Returkassen

Oavfyrade fyrverkerier och smällare

Oavfyrade fyrverkerier ska du lämna till polisen. Observera att det endast är polisen som har tillstånd att hantera fyrverkerier.

Smällare är förbjudna i Sverige.  Har du oavfyrade smällare ska du lämna dem till polisen. Du kan även kontakta återförsäljaren/leverantören för mer information.

Polisen

Avfyrade kapslar från fyrverkerier

Avfyrade kapslar från fyrverkerier hanterar du som brännbart hushållsavfall. Lägg den tomma kapseln i den vanliga soppåsen.