Sophämtning och snöröjning hänger ihop

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

snorojning
Vintern har kommit och snön är som vanligt en utmaning som påverkar många områden, inte minst sophämtningen.

Om du har ett eget sopkärl är det du själv som ansvarar för att det är skottat samt halkbekämpat fram till kärlet, så att de som hämtar kärlen kommer fram och kan rulla det utan problem. Själva kärlet ska också vara fritt från is och snö och soporna får inte frusit fast i kärlet.

I flerbostadshus är det fastighetsskötare eller liknande som ansvarar för att det är snöröjt och att det halkbekämpas ordentligt i anslutning till soprum eller markbehållare. Detta så att de som tömmer kommer fram utan problem.

Så här gör du för att undvika utebliven sophämtning

För att hämtningen inte ska utebli måste du som är ansvarig för snöröjningen se till att:

  • det är skottat rent runt och under avfallskärlet
  • det är skottat hela vägen mellan avfallskärlet och sopbilen
  • snön är borta från locken
  • det är halkbekämpat hela vägen mellan avfallskärlet och sopbilen
  • snövallen har skottats bort

Om du har fått utebliven sophämtning

Om punkterna ovan inte är uppfyllda kommer soporna inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ert avfall kommer i sådana fall tömmas vid nästa ordinarie tömning, det vill säga att du som har hämtning varje vecka får ditt avfall hämtat nästkommande vecka och du som har hämtning udda veckor får hämtning nästa udda vecka. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning så kan ni beställa extra hämtning eller buda hämtning av säck.

Har du frågor om snöröjning, vill anmäla att dina sopor inte har blivit hämtade eller beställa extra hämtning vänligen ring eller mejla kommunens kundtjänst hos Suez.

Information samt checklista om vinter, snöröjning och sophämtning

Fastfrusna matavfallspåsar?

På vintern kan matavfallspåsarna frysa fast i kärlet eftersom att maten innehåller vatten. För undvika fastfrysning så kan du exempelvis lämna så torrt matavfall som möjligt, lägga en tidning/kartong i botten av kärlet eller låta matavfallspåsen frysa till lite utomhus innan du lägger det i kärlet.

Illustration: Lotta Sjöberg