Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Slam och latrin

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Det är Suez Recycling AB som sköter slamtömningen av enskilt avlopp i Danderyds kommun. Om du har frågor eller vill beställa tömning/hämtning kontakta dem.

All hämtning sker efter beställning, senast en vecka efter att beställningen är gjord. Om anläggningen inte är tillgänling vid överenskommen tömningstid så utgår en avgift för bomkörning. Vid behov av akut tömning av slam sker tömning inom 24 timmar.

Läs mer om kostnader för slam- och latrinhämtning i Danderyds kommuns avfallstaxa

Läs mer om enskilt avlopp