Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Avfall, återvinning och återbruk

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Sopbil
Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör Suez. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Hämtningsschema

Vill du veta vilken dag ditt avfall töms? Beställ ett hämtningsschema via vår e-tjänst:

Hämtningsschema för avfall

Äntligen är sommaren här. Behöver du tips och råd om hur du hanterar ditt matavfall under årets varma dagar? Tipsen kan du läsa om i länken nedan.

Tips och råd om matavfall under sommarhalvåret.

2018-05-29
Under 2017 har flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam avfallshämtning i Danderyds kommun sorterat...
2018-05-17
Den efterlängtade värmen har äntligen kommit och även hos SÖRAB råder det högtryck. Under våren, och framförallt under h...
2018-05-15
Nu är datum satt för 2018 års besök av den flytande återvinningscentralen till Tranholmen!
2016-04-18
Under maj månad kommer Suez att leverera en ny årsförbrukning av matavfallspåsar till villahushåll som sorterar och bor ...