Omsorg och socialt stöd

ämnesingång stort startbild
På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och omsorg som kommunen erbjuder dig som bor i Danderyd.

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Rådgivning och stöd kan handla om till exempel ekonomiskt stöd (socialbidrag), bostadsstöd, hjälp vid missbruk eller hjälp vid våld och hot.

2018-03-27
En sygrupp för nyanlända startades av Röda korset i Stocksund för snart ett år sedan. Gruppen träffas varannan måndag fö...
2018-02-26
Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar s...
2018-02-16
Har du en förälder med demenssjukdom? Du som är 7-30 år, kan kostnadsfritt åka på anhörigläger tillsammans med andra jäm...
2018-02-02
Alla nyanlända som kommer till Danderyd får en gåvocheck hos Lions Club Danderyd, en second hand-butik i Mörby centrum. ...