Styrdokument

Danderyds kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen. Därför styr politikerna verksamheterna i kommunen genom styrdokument.

Styrdokumenten är uppdelade i två övergripande nivåer:

  • Författningssamling.
  • Övriga styrdokument.

I författningssamlingen finns de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Bland de övriga styrdokumenten finns kommunfullmäktiges arbetsordning samt de reglementen som styr Danderyds kommuns styrelser och nämnder.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Styrdokument

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.