Förvaltningar

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna att ta fram beslutsunderlag och genomföra beslut. Varje förvaltning arbetar på uppdrag av en eller fler nämnder.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, genomför nämndernas beslut och driver den dagliga verksamheten. En kommun har många olika uppgifter som att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. De kommunanställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Danderyds kommun finns följande förvaltningar:

  • Kommunledningskontoret
  • Bildnings- och omsorgsförvaltningen
  • Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  • Socialkontoret
  • Tekniska kontoret
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förvaltningar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.