Handlingar och protokoll

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive förvaltning. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen kan du kontakta ansvarig förvaltnings registrator eller nämndsekreterare.

På kommunens webbsida publiceras protokoll, kallelser med tillhörande handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna. På grund av sekretess är vissa handlingar inte publicerade på webbsidan. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av Personuppgiftslagen, PUL.

Så här hittar du protokoll och möteshandlingar

För att hitta protokoll, kallelser och handlingar: Gå in på söksidan och klicka på fliken Protokoll och möteshandlingar. Här kan du välja vilken nämnd, protokolltyp och år du är intresserad av:

Söksida sammanträdeshandlingar och protokoll

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till ärendena finns handlingar (bilagor) som publiceras om det inte strider emot PUL eller offentlighets- och sekretesslagen.

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på Internet. 

Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds/styrelses förvaltning. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla. Den anslagstavlan är placerad i entrén på Djursholms slott.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Handlingar och protokoll

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.