Solenergi och solceller

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön.

solkarta över Danderyd

Solkarta visar solpotentialen för ditt tak

Danderyds kommun erbjuder dig möjligheten att ta reda på ditt taks solpotential genom en solkarta. Solkartan utgår från lasermätningar och tar hänsyn till ditt taks lutning och ger dig en indikation på hur mycket energi en solanläggning kan producera på ditt tak. Solkartan ger en första bild inför kontakt med installatör och tar inte hänsyn till skuggning från tex växtlighet. 

Film: Vilken solpotential har ditt tak?

Klicka här för att komma till karttjänsten för solkartan 

Läs mer om solkartan 

Bygglov för solpaneler eller solceller

Uppförande av solpaneler och solceller på tak eller fasad kräver i regel bygglov som en väsentlig fasadförändring. 

Du behöver generellt inte bygglov

När solpaneler placeras på friggebodar krävs i regel inte bygglov. Detta så länge åtgärden inte påverkar byggnadens höjd eller storlek så att den inte längre kan räknas som en friggebod. 

Bidrag för investeringar i solceller

För solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt stöd att söka hos Länsstyrelsen. Företag kan få bidrag för maximalt 30% av installationskostnaden och för övriga gäller 20%. Stödet beräknas på hela kostnaden för installationen. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala eller statliga stöd eller ROT-avdrag. För solfångare finns inget stöd, men ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden.

Mer information

Se solpotential med solkartan

Information om solenergi, energi- och klimatrådgivningen

Information kring bidrag för solceller, Länsstyrelsen

Svensk solenergi

Solceller, Energimyndigheten

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Solenergi och solceller

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.