Uppehåll i hämtning

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från sophämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

Innan du lämnar in din ansökan tänk på följande: Dispens kan beviljas för en sammanhängande period om minst sex månader och gäller i högst två år. Lämna in din ansökan senast sex veckor innan du vill att dispensen ska börja gälla. Dispenser kan inte medges retroaktivt. Uppehåll medges inte under period då rivningsarbeten och/eller byggnation sker på fastigheten.

Minimiavgiften som tas ut per år är till för att finansiera fasta avgifter för avfallshantering så som personal, utveckling, information och återvinningscentral. Du som har uppehåll i avfallshämtning kan således fortsätta att använda Sörabs återvinningscentraler:

Sörabs återvinningscentraler

Fyll i formuläret nedan eller skicka in blanketten.

Blankett uppehåll i hämtning

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Observera att perioden måste vara minst 6 månader och högst två år. Denna anmälan ska skickas in 6 veckor innan periodens början.
Ska fastigheten nyttjas under denna period?*


Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Uppehåll i hämtning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.