Beställ och hantera avfallstjänster

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

matavfall
Här kan du hantera dina avfalls- och kundärenden.